Aloe vera jako karcinogen

08.09.2013 12:03

Národní toxikologický program americké vlády zveřejnil studii prováděnou na potkanech, že extrakt z listů Aloe vera způsobuje nádorové bujení ve střevech.

K tomu se vyjádřila také Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) a americká FDA, že extrakt z aloe způsobuje karcinom tlustého střeva u člověka.

IASC (organizace sdružující některé zpracovatele aloe) k tomu informovala, že pro odstranění těchto rizik musí být extrakt z aloe speciálně upraven dalším čištěním, aby se odstranily nebezpečné složky, zejména aloin.

 

Komentář:

Tento postup vyčištění aloe samozřejmě zvyšuje cenu produktu. Produkt certifikovaný na nízký obsah aloinu by měl obsahovat méně než 1 mg aloinu v 1 kg extraktu čistého extraktu. Pokud je výrobce doplňku stravy jistý kvalitou svého výrobku, měl by původní čistotu extraktu nebo přepočtený konečný obsah extraktu z aloe a v návaznosti obsah aloinu deklarovat na etiketě výrobku.

Vývoji doplňků stravy se věnuji déle než čtvrt století. U některých firem je požadavek nízké ceny na prvním místě, bez ohledu na kvalitu. U ostatních firem je požadavek nízké ceny na druhém místě.

Česká republika patří do oblasti tzv. zvýšené cenové citlivosti, neboli zákazníci chtějí levné zboží a kvalitu příliš neřeší.

Myslíte, že v ČR kupujete kvalitní produkty z Aloe vera? Je tam deklarovaný obsah aloinu?

Na to si odpovězte sami.