Aspartam je bezpečný

16.12.2013 18:24
 

 

EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) provedl dosud nejrozsáhlejší revizi bezpečnosti aspartamu. Došel k závěru, že sladidlo je bezpečné pro většinu populace při současné úrovni spotřeby. Nebylo prokázáno riziko genetického poškození nebo vzniku rakoviny, poškození plodu, mozku, kognitivních funkcí dětí a dospělých. Jedinou rizikovou skupinou jsou osoby trpící fenylketonurií.

Za bezpečný denní příjem je považována dávka 40 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Složky tvořící aspartam jsou v běžné stravě konzumovány v celkově vyšších dávkách, než činí příjem aspartamu.