Nedostatek vitamínu D souvisí se snížením mobility u starších osob

25.07.2013 11:14

Vitamín D a mobilita starších osob

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, publikováno online před tiskem

 

Receptory na vitamín D na povrchu svalových buněk aktivují více než 300 genů. To ovlivňuje svalový výkon.

 

Celkový počet zkoumaných osob 1237. Výzkum ukázal, že u mladší sledované kategorie 55 – 65 let nedostatek vitamínu D způsobuje snížení mobility o 30 % ve sledovaných ukazatelích. U osob ve věku 65 – 88 let došlo ke snížení mobility o 56 % ve sledovaných ukazatelích. Sledované ukazatele mobility byly: chůze do schodů, oblékání a svlékání, sednutí na židli a zvednutí se, stříhání nehtů, nepřetržitá chůze 5 minut, schopnost používání veřejné dopravy.

Omezení pohyblivosti má za následek ještě menší pobyt na slunci a další snížení vitamínu D v organismu a následné zhoršení parametrů.

 

Komentář:

Vitamín D raději doplňovat jako multivitamín s ohledem na vzájemnou vazbu vitamínů v metabolismu.