Newsletter 1

14.07.2013 15:05

Při sportovních aktivitách mohou sportovcům, pořadatelům akcí nebo provozovatelům sportovišť nastat potíže, které nechtějí úmyslně způsobit, a dojde k nim spíše jejich nevědomostí. Postupně se dozvíte, jak řešit vzniklé situace, nebo jak se rizikům raději vyhnout.

 

Jako první situace, u níž je prevence poněkud složitá, je pozitivní test na doping, kdy sportovec vědomě doping nebral a domnívá se, že byl v doplňcích stravy. Obsah dopingových látek může být v doplňcích stravy zejména původu mimo EU, kde obvykle nejsou všechny složky deklarovány na etiketě. Tento stav mimo jiné způsobil, že ADV ČR přestal vystavovat posudky na sportovní výživu a na tuto situaci upozornil. Sportovec v dobré víře zakoupí domněle „čistý“ produkt, po jehož požití může být pozitivní při dopingovém testu. Když se dozví výsledek, tak v prvním návalu afektu může mít tendenci si to s dodavatelem „okamžitě vyřídit“. To je však již první chyba, kterou by udělal. Jaký je další postup zde nezveřejňujeme z taktických důvodů. Pro dopingem postižené sportovce nově zavádíme možnost pomoci při dopingu. S výše uvedenou problematikou máme nejen teoretické, ale i praktické opakované zkušenosti s kladnými výsledky jak při poradenství, tak i v soudním řízení. Upozorňujeme, že službu odborné pomoci poskytujeme jak sportovcům, tak nařčeným firmám (vědomě dopující sportovec svaluje vinu na výrobce), a to v případě, že se na nás obrátí obě strany, tak pouze tomu, kdo se na nás obrátí jako první. Neřešíme, kdo je skutečný viník, ale pouze poskytujeme odbornou pomoc. Tato pomoc je sice zaměřena na to, aby pomohla klientovi, který je v tom nevinně, ovšem pokud si ji objedná protistrana, může se podle toho zařídit a za určitých okolností i spor vyhrát.

 

Druhý problém se týká provozovatelů sportovišť různého typu, nebo přímo i sportovců, pokud propagují potravinářské firmy nebo výrobky. Těm hrozí nově postihy v důsledku změn potravinářské legislativy EU. O tom, jak se těmto rizikům bránit budeme postupně informovat. Tam již není nutné tajit taktický postup, dozvíte se pokud možno všechno v dalších informačních dopisech.

 

Sdělujeme všem sportovcům, kteří v minulosti projevili zájem o sestavení individuálního jídelníčku, že vzhledem k nadměrnému počtu zájemců a časové náročnosti upravujeme tuto službu takto:

a/ Základní schémata jídelníčků pro různé typy tělesných zátěží a pro různou denní dobu tréninků jsou k dispozici zdarma na webu, kromě toho je zde k dispozici obecný článek o sportovní výživě, který pomůže k základní orientaci v problému. Jídelníčky jsou obecné, s použitím doplňků stravy i bez nich. Pokud by někteří sportovci měli dojem, že pro jejich dosud neuvedený typ tréninku je potřeba vypracovat další (nový) obecný jídelníček, mohou zaslat požadavek přes rubriku KONTAKT. Pokud bude jídelníček vypracován jako nové schéma, bude to zdarma a bude zveřejněn na webu.

b/ Podle možností se budeme výhledově snažit zpracovat i náročnější formu, a to tabulkovou úpravu jídelníčků, která bude dělat základní VÝPOČET dávky potravin podle údajů, které si uživatel zadá do tabulky. O této možnosti budeme informovat e-mailem a na webu. Opět předpokládáme, že tato služba bude zdarma.

c/ Individuální poradenství a sestavení jídelníčků bude možné i nadále, ale bude věnováno spíše sportovcům s vyššími požadavky, než jsou uvedené možnosti.

 

Naše nově spuštěné webové stránky se snaží o co nejširší zdroje nových informací pro sportovce. Články na webu byly rozšířeny i o obecnou problematiku nejen sportovců, ale například je velmi podrobně zpracováno téma kloubní výživy i jiná zdravotní témata, týkající se jak zvýšené pohybové aktivity, tak i nesportujících. Pokud se vyskytnou nové zajímavé informace, články aktualizujeme a na aktualizaci upozorníme. Proto například máme zájem o nové články s Vašimi zkušenostmi s tréninkovými postupy nebo jinými zkušenostmi ze všech možných sportů. Stránky umožňují i výměnu poznatků a názorů k publikovanému tématu (pokud k tomu autor článku dá svolení). Autorům článků, které budou zveřejněny, nabízíme možnost zvýhodněného odběru zboží z eshopu za cenu pro velkoodběratele, viz obchodní podmínky.

 

Eshop umožňuje přímé objednávání i za ceny pro velkoodběratele, což je sdělení především pro ty, kteří dříve nakupovali za zvýhodněné ceny z eshopu NUTRI-EXACT.CZ. Bližší informace jsou v obchodních podmínkách. A pokud jste dočetli newsletter až sem, tak jedna zajímavá informace, za velkoobchodní cenu si může přes eshop objednat krátkodobě každý, ale tato možnost platí pouze do 31.5.2013. Podmínkou je, že zákazník v dřívější době řádně vyzvednul či nevrátil některou objednávku z eshopu Nutri-Exact.cz. Tato možnost výhodného nákupu nebude na webových stránkách běžně uvedena, dozvěděli se o ní pouze příjemci tohoto dopisu. Takže všechny došlé objednávky za velkoobchodní cenu v tomto období budou postupně vyřízeny.