Potraviny balené v plastu, riziko obezity a hormonálního posunu

11.07.2013 19:03

Potraviny v plastových obalech z PET, Bisphenyl A, obezita, hormonální potíže

Posledních 50 - 60 let znamená v potravinářství příklon k balení potravin do plastových obalů, zejména PET. Současně je ve stejném období zaznamenán ve světě i v ČR rozvoj obezity, která je označována až za pandemický problém. Ještě donedávna byl nárůst obezity přičítán společenským a ekonomickým změnám po 2. světové válce. Teprve v poslední době s rozvojem používání statistických metod ve zdravotnictví se ukázaly souvislosti, které by samostatným výzkumem používaných materiálů byly těžko zjistitelné. Jedním z poznatků je nárůst obezity u populace, kde se ve zvýšené míře používají potraviny balené do plastových obalů z PET. Používané změkčovadlo se označuje jako Bisphenol A (BPA). Dříve se běžně používalo do všech plastů, postupně jej výrobci podle možností vyřadili, ovšem největší problém je jeho vyřazení z PET. I v současné době se rozbory PET obalů běžně bisfenyl A zjišťuje v poměrně vysokých dávkách. Toto změkčovadlo se uvolňuje z obalu do potraviny, a odtud se po strávení ukládá do zásobního tuku. Pokud příjem takto kontaminované potraviny překročí hygienickou denní mez, tak se začnou projevovat jeho negativní účinky. Na tyto negativní účinky se poukazuje posledních 20 let (poškození jater, diabetes, kardiovaskulární poškození), v poslední době k nim přibyly další. Bylo zjištěno, že PBA působí jako endokrinní disruptor, tedy že narušuje hormonální procesy a působí podobně jako umělý příjem estrogenních (ženských pohlavních) hormonů. Někdy je dokonce BPA uváděn jako syntetický ženský pohlavní hormon. U embryí dochází k poruchám rozvoje prostaty, u dívek v pozdějším věku v pubertě k rozvoji obezity. U obezity byla zjištěna přímá úměra, tedy při zdvojnásobení příjmu BPA zdvojnásobené riziko obezity, při pětinásobném příjmu pětinásobné riziko obezity. V Kalifornii bylo zjištěno, že překročení limitu příjmu je až desetinásobné. Americký odborný časopis Journal of American Medical Association zveřejnil, že i konzumace jednoho jídla denně baleného v plastu po pěti dnech se projevuje měřitelně zvýšenou hladinou BPA v organismu. Také například vypití obsahu jedné PET láhve přivádí do organismu množství BPA, které má již hormonální účinky (kolem 40 ng).

U BPA také bylo zjištěno, že ovlivňuje metabolismus lipidů (zhoršuje spalování tuku). Z toho důvodu je BPA označován jako ekologický obesogen (látka z prostředí způsobující tloustnutí), který je považován za jednu z příčin celosvětové epidemie obezity.

Jaká jsou rizika BPA u sportovců a osob se zvýšenou tělesnou zátěží?

1/ Správná hormonální činnost je u sportovců jedním z předpokladů sportovního výkonu. Často se používají látky nebo tréninkové postupy ovlivňující hormonální činnost, a BPA může narušit jejich správnou funkci.

2/ U sportovců obvykle není žádoucí nadměrná obezita.

3/ Při zvýšeném výkonu se ve zvýšené míře spaluje podkožní tuk, z něhož se tím pádem do organismu jednorázově dostává více uloženého BPA. Obdobná situace je u nemocných osob, při těžkých úrazech, pooperačních stavech nebo při intenzívní redukční dietě.

4/ Projevem účinků estrogenů je celulitida. BPA tedy může celulitidu zhoršovat.

 

Je riziko bisfenylů v našich obalech?

Naše produkty, doplňky stravy a sportovní výživu balíme do plastových obalů z PP a HDPE, nikoliv do PET (dá se zjistit na dně každého plastového obalu). Na oba typy obalů máme písemné doklady od dodavatele, že bisfenyl nebyl přidáván do surovin použitých k výrobě obalů.

 

Copyright (C) 2013. Všechna práva vyhrazena. Autor: Petr Novák - sportovní a fitness výživa a doplňky stravy, redukční diety, zakázkový vývoj, výpočty receptur, texty etiket, notifikace. Pro převzetí části nebo celého článku je nutno mít písemné schválení autora. Při převzetí článku podle možnosti zajišťujeme pro obě strany vzájemnou reklamu formou takzvaných zpětných odkazů.

Pokud se Vám článek líbil, klikněte prosím níže na odkaz „To se mi líbí“ Facebooku nebo jiných sociálních sítí, pokud jste na nich přihlášeni.

Článek má pouze informativní charakter pro lepší porozumění dané problematice, nelze jej vykládat jako poradenství pro konkrétní situaci nebo osobu. Pro individuální využití je problematiku nutno konzultovat s odborníkem v dané oblasti (např. Vaším lékařem nebo trenérem). Dávkování některých výrobků, pokud se liší od textu etikety, je uvedeno z praxe jiných osob, není individuálním doporučením pro čtenáře článku a pro případné použití je nutno jej konzultovat s odborníkem, např. lékařem.